Träning

KLUBBLÄGER 2018

  •  Anmälan senast 1/7 sker till Linda Olsson lindaohlsson13@gmail.com
  • Träningslägret sträcker sig över en kväll och 3 heldagar, 12 - 15 juli.
  • Samling på klubben kl 18,00 torsdag 12/7 då vi delar in oss i grupper beroende på vad vi vill träna.
  • Sökträning - Vi har ingen extern instruktör utan våra sökhundstävlande håller i sökträningen (fre,lör,sön)
  • Spårträningen - hjälps vi åt med – som vanligt. Den genomförs också fredag - söndag. Roland samordnar marker och tillsammans med övriga rutinerade spårförare hjälper vi mindre erfarna med råd och dåd.
  • Lydnadsträning - sker före eller efter träning av specialmomenten – enligt vad respektive grupp kommer överens om.
  • Lydnadsträning - för Startklass – klass 3 samordnas med ovan nämnd lydnadsträning.
  • Prova på – Inki har lovat att ha en halvdag för dem som vill prova på att träna sökarbete.
  • Alla tar med egen förtäring under träningsdagarna. Lördag kväll är grillen tänd och vi intar en gemensam måltid till en kostnad av 40: - (klubben subventionerar).
  • Frågor/upplysningar - Roland 070–823 09 29

TRÄNA MED OSS

Tisdagskvällar är planen öppen för alla medlemmar som vill komma och träna. Skotträning sker mellan 17:45 till 18:15. Mer info kommer.