TJÄNSTEHUND

TJÄNSTEHUNDSVERKSAMHET

Patrullhund
Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten.
Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Frivillig försvarsorganisation
Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén
utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband.
I förbandet är du i första hand soldat, där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning
med huvuduppgift att varna förbandet.

Räddningshund
För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell
räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift
Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt
på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av
räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Full information finns på SBK:s hemsida
https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/

samt på Blekingedistriktets hemsida
Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet (sbkblekinge.se)