Specialsökskommittén

Vår kommitté består av

Rose-Marie Olsson   Sammankallande
rmal@telia.com

Helen Schütz
Eva Gren


Är du intresserad att delta i specialsökskommittén
- kontakta Rose-Marie!

Vill du gå kurs i specialsök - gå in på KURSER/TRÄNING
och anmäl dig till nästa kurs.