Låna en bok i klubbens bibliotek!

På klubben finns viss litteratur som kan lånas ut till medlemmar.

Ansvarig: Karina Berggren
karina.berggren@telia.com 070 147 66 03
Arbetssätt: Karina kontaktas, träff bestäms, utlåning sker, återlämning sker.
Karina påminner efter viss tid, så att förrådet av litteratur kan rotera.

Längst ner på sidan hittar du youtube-länkar till utbildningsvideos!

Rallylydnad

100% Rallylydnad av Ida Lindgren (5 ex)
Omarbetning och anpassning till nya reglerna.
Alla klasser behandlas.
Använd gärna boken som en uppslagsbok. Den är
förstås speciellt bra för dem som kommit till
avancerad- och mästarklass.

Rallylydnad av Inki Sjösten (1 ex)
Behandlar nybörjarklass och fortsättningsklass.
Träningsplan finns i häftet. Dvd:n visar ekipage i
nybörjar- och fortsättningsklass från Ronneby
Brukshundklubb.
Häftet bygger på Allmänlydnadsbokens ordinlärning
och den allmänlydnad som man måste ha med sig
även i en tävlingssituation.
Ingår i klubbens kursmaterial.

Agility

Agility – Grunden är grunden av Mikaela Holegård
(1 ex)
Över 100 kombinationer och övningar till din
agilityträning. Bland rubrikerna:
Starter, tv å hopphinder, tre hopphinder, staket,
tunnlar. Balans och tunnel, gungan, signal och
funktion (inlärning) slalom, raksträcka och lägre
kombinationer.
Ingår i klubbens kursmaterial.

Agility – från grunder till första start av Fanny Gott (1 ex)
Den här boken för dem som vill lära sig roliga,
effektiva och smarta metoder för grundträning,
hinderinlärning och grundläggande handling. I
boken får du också lära dig mer om belöningar,
inlärning och hur du kan få din hund att ha rätt
sinnesstämning på agilitybanan.

Relation och mentalitet

Bra relation av Kenth Svartberg (3 ex)
Boken ligger till grund för SBK:s ledarutbildningar.
Behandlar TSB-modellen. T= trygghet,
S = samarbete och B = bestämmande. Boken är
omtyckt av dem som går våra ledarutbildningar.
Passar alla typer av hundägare med olika typer av
hundar.
Läs och begrunda!

Härliga valptid av Ingalill och Curt Blixt (3 ex)
Boken ingår i kursmaterialet för instruktörsutbildning
allmänlydnad. Innehållet kan komplettera och/eller
exemplifiera klubbens kursbok Allmänlydnad.
Passar alla typer av hundägare med olika typer av valpar/hundar.
Instuderingsfrågor – författande av ALI 2018-
deltagare medföljer som en hjälp i att kolla att man förstått boken.

Mentalitetsboken av Ingalill/Curt Blixt och
Kenth Svartberg (3 ex)
Boken ALLA borde läsa med eftertanke. Hundens
egenskaper är så viktiga att känna till i olika
sammanhang. Hur är föräldradjuren till den tänkta
valpen? Ras - individ? Provformer. Beskrivning av
de olika egenskaperna som testas och blir officiella.
Etologiskolan av K Svartberg är intressant.

Dvd:er om mentalitet av Roland Sjösten (1 ex av
vardera)
Genom att kolla dvd:er om mentalitet kan man lära sig en del om hundars beteenden.
Att läsa hund börjar där.
Sedan är det bara ”resten kvar” – att välja rätt träningssätt, rätt belöningar, ha rätt timing osv…
Se: SBK:s Mentalbeskrivning Valp,
Mentalbeskrivning Hund del 1 och 2, Mentaltest och
SKK:s BPH (beteende- och personlighets-beskrivning hund)

Lugnande signaler av Turid Rugaas (2 ex)
Ett litet häfte med många aha-tankar ”är det därför min hund beter sig så”.
Rubrikerna i häftet är bl.a.
Lugnande signaler – en livförsäkring
Lugnande signaler – hur vi ser och använder dem
Hur är det med valpar
Den stressade hunden

Din hunds beteende /Gyllensten 2018 (5 ex)
SBK:s officiella mentalbok (2018) med bl a
beskrivning av nya Mentaltestet som gäller 2022,
troligtvis.
De ”nya” egenskaperna är: Socialitet,
Social kamplust, Jaktkamplust, Aggression,
Försvarslust, Temperament, Nerver, Minnesbilder, Drivkraft (mod), Skottfasthet, Imponer-/hotbeteende.
133 sid.
Gamla Mentaltestet finns i Mentalitetsboken av
Svartberg/Blixt.

Hundens språk och tankar av Per Jensen (1 ex)
1.Hundens släktingar och ursprung
2.Domesticeringen
3.Medfödda beteenden och upplevelser
4.Inlärning och erfarenhet
5.Tankar och känsloliv
6.Beteendets ärftlighet
7.Socialt beteende och flockliv
+ fortsatta kap till 13. 200 sid.

Pedagogik

Handbok för instruktörer av Anne-Marie
Folkesson (4 ex)
En enkel kortfattad skrift om att vara ledare för
kurser och kanske även vid tävlingar. Om
ledarroller, attityder, lyssna och prata, bekräftelse
och feedback, ställa frågor, lärstil och
informationsbearbetning. 38 sid.

Att växa genom möten av Kay Pollak (2 ex)
En liten tänkvärd bok som kan förändra ens
tänkesätt…
Läs.
Läs sakta. Ta det med ro.
Läs och lev med innehållet.
Läs igen. Diskutera.
Gläds åt dina framsteg.
Och sakta, sakta låt en förändring börja ske!

Hur svårt kan det va´? av Eva Bodfäldt/Åsa
Nilsonne (1 ex)
Hur svårt kan det vara att undervisa hundägare som vill utvecklas
tillsammans med sina hundar?
Hur förklarar jag så mina kursdeltagare verkligen förstår?
På vilka sätt kan man berömma hundägaren?
Vad gör man om hundägaren inte gör några framsteg?
Hur gör man medlemmarna delaktiga i varandras träning?

Bäst var-dag – Brandel/Svendsen 2018 (2 ex)
SBK:s ”officiella” kursbok på grundnivå. Bilderbok
med lite text.
- Så tänker din hund
- Belöningar - Vänta
- Gå i koppel - Inkallning
- Nosarbete
140 sid

Tävlingslydnad

Startklass av Inki Sjösten (1 ex)
Häftet bygger på Allmänlydnadsbokens ordinlärning.
Modellen är målbildsträning dvs. att hunden tänker på sin belöning när den
hör ett visst ord/en viss signal.
Hunden lär sig tänka när (den får belöningen), var (den får belöningen) och hur
(belöningen sker).
Föraren ser till att göra lika varje gång under inlärningstiden så hunden förstår.
Hunden får avgöra vilken belöningshändelse som passar – föraren får avläsa det…
Se dvd:n – där visas detta träningssätt.
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
Ingår i klubbens kursmaterial

TÄVLINGSLYDNAD av Inki Sjösten (1 ex)
”Gammal” bok. Dvd:erna för gamla lydnadsklass I och II
samt III och Elit finns med i boken.
Studeras tillsammans med 2017 års regelbok.
Grundläggande målbildsträning för alla moment är en bra start av
utbildningen. Själva ORDträningen finns i fokus.
Viktigt att hunden kan lyssna och ta in kommandoorden när den blir utstörd.
Youtube: https://youtu.be/mc4hfb4Zw20

BRUKSLYDNAD av Inki Sjösten (1 ex)
Inlärning och träning av alla bruksmoment enligt målbildsmodellen.
Ord och ordkedjor byggs upp till moment enligt modell back chaining.
Mycket effektiv och för hunden ”enkel” träning.
Dvd appellklass lydnad 2017 finns i boken.
Även gamla dvd:n lägreelit är sevärd och ger många idéer till god träning.

Mot startklass – Svartbergs 2018 (2 ex)
Belöningsträna din hund för lydnadens startklass.
Vad är egentligen tävlingslydnad?
Belöningsträningens grunder
Moment för moment i startklassen
Att träna hunden för tävlingsstart
Utvärdera efter tävling
112 sid

Näsarbete/bruks

Nosework av Helena Lindhe & Britt Nylund (2 ex)
Vill du stimulera din hund på ett enkelt och roligt sätt
är nosework aktiviteten för dig.
Nosework är sporten där hunden får använda sin nos i olika miljöer.
Hunden lär sig söka efter specifika dofter inomhus, utomhus.
På fordon och i behållare av alla de slag.

Spårhunden 2019 av Inki&Roland Sjösten (1 ex)
Boken handlar om inlärning och träning av brukspår, precisionsspår och frispår.
Blandad träning kan ge bra självförtroende åt en hund. Stor vikt läggs vid
själva inlärningen – grundövningar med anpassad hjälp efter hundens förutsättningar.
I slutet av boken berörs alla de problem man kan hamna i – många idéer till lösningar ges.
Till boken hör en dvd om inlärning och träning av spår från valp till appellklass
spårning.
Ingår i klubbens kursmaterial

Spår. Analysuppgift examination uppgift 1 och 2. (1 ex)
Rose-Marie Olssons uppgift (mars 2017) erbjuds till utlåning.
Olika litteratur om spår och spårträning jämförs och belyses. Intressant för den som vill
fördjupa sig i tänket kring spårträning.
Läs om hundens ålder vid träningsstart, spåregenskaper, olika typer av underlag,
uppdelad träning, om mål och delmål, hundens koncentrationsförmåga,
påverkan av vind och väder, spårupptag, markering av föremål, föremålsintresse,
bakspår, blindspår, viltspårsövergång.

Sökhunden av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Häftet behandlar inlärning och träning av en brukssökhund.
Målbildsträning dvs. ett specifikt ord/signal kopplas via inlärningen till en bild hos
hunden avseende vad (figurant), var (50 m ut) och hur (direktvittring).
Mycket enkelt och tydligt för både hund och förare.
Till häftet hör dvd om denna inlärningsmetodik.
Ingår i klubbens kursmaterial

Sök – domarutbildning 2019/2020
Inki Sjösten – lärare för söket på domarkursen – har gjort en sammanställning
från SBK:s hemsida betr. regler och frågeställningar kring söket.
Inte bara domare som behöver kunna detta… bra läsning även för
tävlande i sökhundsgruppen.
En hel del som man kanske inte tänker på…

Rapporthunden av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Boken behandlar bruksgrenen rapport.
Inte många som tränar denna gren längre men träningen kan vara bra som komplement till annan träning bl.a. som meningsfull motionering ”under kontroll”.
Kanske kan motionsträningen inspirera till mera tävlingslik träning -
du har kanske en rapporthund i din ägo!
Kanske idé att kolla upp det! Lycka till!

Uppletande av föremål av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Häftet med tillhörande dvd behandlar uppletandet från grunden.
Från föremålsintresse till ett effektivt uppletande i hel ruta.
Träningen är uppdelad i steg.
Det ger förare och hund en gemensam bild kring hur övningarna ska ske.
Problembeteenden som t.ex. tugg på föremålen tas bort innan de uppkommit…
Det är ett bra sätt att träna på… eller hur?

ÖVRIGA

Barn & unga tränar hund av Mia Persson (1 ex)
Häftet kompletterar boken Allmänlydnad genom att ordinlärningen
presenteras som bildserier.
Bildtexterna är korta, raka och tydliga. Gör si, sedan så, beröm och belöna.
Ibland kan lydnadsträning bli komplicerad för både hundägare och hund.
Då kan det vara bra att ”ta om” och göra träningen enkel.
Så… häftet är bra inte bara för unga hundägare utan faktiskt även för oss ”gamle”.

Brukshunden krokodiltämjaren och jag /Leif Möller (1 ex)
Leif Möller – medlem i Ronneby Brukshundklubb på 80-talet
har skrivit denna humoristiska lilla bok kring det som hände honom och
hans riesensnauzer, när han började på klubben.
Boken är för dig som vill veta hur det verkligen går till när man utbildar sin
guldklimp till spårhund, sökhund eller bevakningshund i flygvapnet, säger Leif.

Jag och min hund 1938 /Erik Sandstedt (1 ex)
Sällskapshundens vård och dressyr
Författaren har velat samla sina erfarenheter som hundägare och flerårig
kursledare i hunddressyr och i all anspråkslöshet framlägga dem i denna bok.
Med utgångspunkt från de råd, som här ges, böra intresserade hund-ägare
i åtskilliga avseenden kunna besegra de svårigheter, vilka alltid yppa sig
vid hunddressyren.
Förutsättningen för att nå fram till ett verkligt gott resultat är dock
en kärleksfull behandling av den fyrbente vännen samt ihärdighet
och konsekvens vid övningarnas bedrivande. /Författaren

Jordbruksverket 2020 05 14
Föreskrifter och allmänna råd om hållande av
hundar och katter.
Kompendium
Kan även tas från Jordbruksverkets hemsida >>

Normalstadgar för lokalklubb

Fastställda av förbundsstyrelsen 2020-06-13.
Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben,
vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Normalstadgar 20-06-13 (PDF) >>

2020 12 01
Youtube länkar till SRI:s filmer www.sripublication.se

SE Allmänlydnad
https://youtu.be/ee6thlPZa4k

DK Almen Lydighed (tal på danska)
https://youtu.be/PjjlfSYGbtE

Tävlingslydnad 2007/2012 klass I-II
https://youtu.be/mc4hfb4Zw20

Appellklass lydnad 2017:
https://youtu.be/tA1Ighasjrs

Startklass 2017:
https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw

Appellklass sök:
https://youtu.be/XuYXmxDWrgY

Appellklass spår
https://youtu.be/hI1AHF1-has

Uppletande av föremål
https://youtu.be/ZVb55VYQ2VY

Rallylydnad:
https://youtu.be/tEi0LthbgxQ