Kurser/Träning

UTBILDNING HOS OSS

Har du just skaffat hund och vill gå en allmänlydnadskurs, kanske sugen på att börja tävla eller gå våra fortsättningskurser? Hos oss hittar du bra kurser för alla nivåer och grenar. 

Allmänt kursupplägg

  • I alla kurser ingår ett kursmaterial. Kursdeltagaren får därmed vetskap om kursens innehåll samt får teoretiska kunskaper om hur man ska träna sin hund.
  • Alla kurser innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma kursmaterial och därmed blir kurserna likriktade.
  • Val av fortsättningskurs resp. tävlingskurs/aktivering sker i samråd med instruktören.
  • Kurser med fler än 5 deltagare har två ledare; kan vara instruktör + ledare under utbildning.
  • Kurserna är planerade för 6 – 8 träffar.

Studiefrämjandet är vår samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi det demokratiska arbetssätt, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.

Avslutade cirklar 2020 RBK och Studiefrämjandet >>

Vill du låna en bok?
Läs här vilka böcker som finns i klubbens bibliotek >>

KURSER 2021 - Allmänt

Alla kurser presenteras här på hemsidan.
På klubbens FB-sida meddelas om ev. kvarvarande kursplatser till en viss kurs.

Anmälan till alla kurser sker här på hemsidan!
För att gå kurs erfordras gällande medlemskap.

Startbrev skickas ut via e-post några veckor före kursstart med information om kursstart, tider, ledare och betalning.
Vid varje kursanmälan kommer svar om anmälningsläget och prel. kursstart.

Betalning sker till klubbens bg 5603-5231 eller swish 123 551 51 50 enligt startbrev.

Krav för att gå kurs: Hunden behöver uppfylla klubbens grundläggande krav.

Frågor: 070 823 09 99 Inki Sjösten.

Filmer till kursböckerna finns numera på Youtube.
Länk anges under varje kurs samt meddelas i startbreven.

BETALNINGSSÄTT

Klubbens bg 5603-5231
Swish 123 551 51 50

VÅRA KURSER

”VALPKURS” ALLMÄNLYDNAD/AKTIVERING - GRUNDUTBILDNING

Mål: Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Färdighetskontroll (finns i arbetshäftet)
Krav: Halsband (mjukt halvåtdragande halsband) och koppel användes på hunden under kurstid. 
Sele accepteras inte på kursen.
Mer information vid kursstarten, som sker utan hund.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar 
Kursstarter: Grundkurserna startar kontinuerligt under mars – november så snart 5 st anmält sig.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.       
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäfte.
Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD bok + arbetshäfte
Video Youtube: https://youtu.be/ee6thlPZa4k
Pris: 750 kr +  medlemsavgift

ALLMÄNLYDNAD/AKTIVERING - FORTSÄTTNING

Mål: Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren.
En allmänlydig hund enligt Målbeskrivning FK i arbetshäftet

Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Kurstid: 6-8 träffar x 3-4 studietimmar.      
Kursstarter sker i mars/april samt augusti/september.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetsplanen.
Praktisk träning enligt målbeskrivningen som finns i arbetsplanen. 
Kurslitteratur: Medtages från grundkursen. ALLMÄNLYDNAD bok + arbetshäfte med frågebatteri för koll av teorin. 
Video Youtube:
 https://youtu.be/ee6thlPZa4k
Pris: 750 kr (Ange ditt medlemsnr) 

AKTIV MED HUND
PROVA PÅ OCH HA ROLIGT MED HUNDEN

Mål: Träna olika saker med hunden under ordnade former - förbättra allmänlydnaden och prova på spår, rallylydnad och agility.

Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursstarter sker i mars/april samt augusti/september.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.
Kursinnehåll: Träffarna är planerade med två tillfällen vardera av allmänlydnad, spår/sök, rallylydnad och agility. Anpassning till deltagarnas önskemål sker!
Kurslitteratur: Arbetshäfte Aktiv med Hund. ALLMÄNLYDNAD bok medtages.
Pris: 750 kr (ange ditt medlemsnummer)

APPELLKLASS SPÅR 

Mål: Tävla För Ronneby BK  i appellklass spår på sikt.

Förkunskaper: GK allmänlydnad.
Krav: Renrasig hund. Man får inte tävla i bruks med blandras.
Kurstid: 4 träffar x 4 studietimmar. Varannan eller var tredje vecka. Egen träning däremellan.
Kursstarter sker i mars/april samt augusti/september.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.
Kursinnehåll:
Grundläggande spårträning – personspår i skog och/eller på fält.
Kurslitteratur:
SPÅRHUNDEN
Video Youtube:https://youtu.be/hI1AHF1-has
Pris: 
500 kr  (ange ditt medlemsnummer)

APPELLKLASS LYDNAD  

Mål: Tävla för Ronneby BK - på sikt

Förkunskaper: Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Krav: Renrasig hund. Man får inte tävla i bruks med blandras.
Förkunskaper 
Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande.
Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar. Varannan eller var tredje vecka. Egen träning däremellan.
Kursstarter sker i mars/april samt augusti/september.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.  
Efter kurstiden uppmanas deltagarna fortsätta på lördagarna vid den allmänna träningen då.
Kurslitteratur
: Häfte Appellklass lydnad + Arbetshäfte
Video Youtube: https://youtu.be/tA1Ighasjrs
Pris: 500 kr (ange ditt medlemsnr)

STARTKLASS

Mål: Tävla lydnadsklass för Ronneby BK - på sikt

Förkunskaper Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande.
Kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar. Varannan eller var tredje vecka.
Egen träning däremellan.
Kursstarter sker i mars/april samt augusti/september.
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.    
Efter kurstiden
 uppmanas deltagarna fortsätta på lördagarna vid den allmänna träningen då.
Kurslitteratur
: Häfte Startklass.
Video Youtube:  https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw
Pris: 500 kr (ange ditt medlemsnr)

SPECIALSÖK - GRUNDUTBILDNING

Tävlingsinriktad utbildning
Att kunna delta i SBK:s prov klass 1 i specialsök för Ronneby Brukshundklubb
Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande. Miljösäker hund. 
Krav:
  Att kunna träna med hunden lös.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Start: 2 september 2021
Kursinnehåll: Sökhundens arbete, luktsinnet, föremålsintresse och belöning.
Klicker info och användning. Inlärning av doftämne.
Urvalsövningar. Sökövningar. Miljöträning grund, Läsa hund.
Markeringsgrund. Info om tävlingsformer.
Kurslitteratur: Kompendium och boken ”Specialsök – jakten på röd kong”. Maria Gabrielsson (ingår i kursavgiften)
Pris: 1000 kr (ange ditt medlemsnr)

Anmälan stängd den 6/9.

SPECIALSÖK – FORTSÄTTNINGSKURS

Tävlingsinriktad utbildning

Att kunna delta i SBK:s prov klass 2 och 3 i specialsök för Ronneby Brukshundklubb.
Förkunskaper: Grundutbildning specialsök eller motsvarande
Krav: Att ha grundläggande färdigheter enligt SBK:s regler för specialsök klass 1
Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar
Start: 16 september 2021
Kursinnehåll: Fördjupning kring specialsöktekniker. Fokus på stabil markering, systematiskt sökande, uthållighet, samspel med förare samt praktik på varierande miljöer. Inriktning mot att uppnå kraven för provklasserna 2 och 3 enligt SBK:s regler.

Kurslitteratur: Kompendium och vetenskapliga artiklar om specialsök

Pris: 500 kr (ange ditt medlemsnummer)

Anmälan stängd den 7/9.

AGILITY GRUND

Mål: Agilitykunskap för föraren samt kunna träna vidare
med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad eller liknande.
Hunden ska vara över 1 år och färdigväxt.
Krav:
Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar.
Man måste kunna träna med hunden lös.
Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kursinnehåll: Grundläggande hinder- och ordinlärning.
Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar

Agility

AGILITY FORTSÄTTNING

Mål: Kunna träna vidare på tävlingskurs och eventuellt ut och
tävla i hopp- och agilityklass

Förkunskaper: Att ha gått grundkurs agility.
Krav: Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar.
Man måste kunna träna med hunden lös.
Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kursinnehåll: Fortsatt hinder- och ordinlärning.
Träning på kombinationer med inriktning på förarens byten.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Pris: 700 kr

START: torsdagen den 19/8 2021.

AGILITY TÄVLING

Mål: Att kunna ut och tävla i hopp- och agilityklass.

Förkunskaper: Att ha gått grund- och fortsättningskurs agility.
Krav: Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar.
Man måste kunna träna med hunden lös.
Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kursinnehåll: Träning på tävlingsbanor med fokus på förarens handling
samt genomgång kring regler på tävling.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Pris: 700 kr    

Ingen kurs hösten 2021 p g a för få anmälningar.

RALLYLYDNAD GRUNDKURS

Vill du ha roligt med din hund? Lära den lite mera lydnad?
I så fall kan rallylydnad vara din gren!
Rallylydnad bygger på glädje och samarbete och ger dig och din hund en bra kontakt.
Du får en hund som blir följsam och samarbetsvillig och därför fungerar bra även i vardagen.
Eftersom rallylydnad inte är fysiskt krävande passar den för hundar och förare i alla åldrar.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Start: Ej bestämt ännu
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Pris: 750 kr
Ingen kurs hösten 2021.

RALLYLYDNAD FORTSÄTTNING

Mål: Fördjupad rallylydnadskunskap.
Förkunskaper: Grund rallylydnad.
Krav:  Att förare och hund har god kontakt.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Fördjupad handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Pris: 750 kr

Kursstart: 25/8

TRÄNA MED OSS - TRÄNINGSGRUPPER OCH
ALLMÄN LYDNADSTRÄNING

Träningsgrupper bildas som fortsättning på de korta förberedande spår- och lydnadskurserna.

Tisdagskvällar är planen öppen för alla medlemmar som vill komma och träna.
Skotträning mellan 18.30 - 18.45 när det är dagsljus.
Ingen är direkt ansvarig utan de som vill träna skott får arrangera det.

"Jogga-Dogga" - aktivitetsrunda med 6 skyltar uppsatta på stolpar längs den cirka 800 m långa skogsrundan. Med start mitt emot klubbens parkeringsplats. Start info Här.
Nyfiken på skyltarna ?
Sitt, kontakttagande
Leta leksak
Läggande, Ställande
Inkallande
Gå i koppel

Lördagsförmiddagar mellan kl. 10-12 träffas de som vill tävlingsträna lydnad t ex med kommendering
eller som vill ha hjälp att starta upp inlärning av nytt moment
eller som vill ha hjälp med att komma ur en inlärningssvacka på något moment.

Lär dig mer! Använd klubbens lånebibliotek! Läs mer här!