Kurser

Utbildning hos oss

Har du just skaffat hund och vill gå en allmänlydnadskurs, kanske sugen på att börja tävla eller gå våra fortsättningskurser? Hos oss hittar du bra kurser för alla nivåer och grenar

Allmänt kursupplägg

  • I alla kurser ingår ett kursmaterial med en arbetsplan för gemensam planering. Kursdeltagaren får därmed vetskap om kursens innehåll.
  • Alla kurser innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma kursmaterial och därmed blir kursernas genomförande likriktade.
  • Alla utbildningskontroller dokumenteras. Val av fortsättningskurs resp. tävlingskurs/aktivering sker i samråd med instruktören.
  • Kurser med fler än 5 deltagare har i regel två ledare – kan vara instruktör + ledare under utbildning.
  • Kurserna är planerade för 6 – 8 träffar inkl. startkväll med litteraturutlämning mm

Startbrev

Skickas ut några veckor före kursstart med information om kursstart och betalning.

Studiefrämjandet är vår samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi det demokratiska arbetssättet, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.

KURSer 2019 - Allmänt

Alla kurser annonseras ut här på hemsidan och på klubbens FB-sida. Anmäl dig här på hemsidan!

Grund- och fortsättningskurser allmänlydnad startar löpande när 10st anmälningar till kursen kommit in.

Spårkurs - tävling och/eller aktivering. Min 4 deltagare för att en kurs ska starta.

Aktiv med hund - prova på bl.a. rally, agility och spår. Min 4 deltagare för att en kurs ska starta.

TK lydnad - träning för tävlande i startklass och klass 1.

TK brukslydnad - träning för tävlande i appelklass och lägre klass. 

Våra kurser

GK ALLM – GRUNDKURS ALLMÄNLYDNAD ”VALPKURS”

Mål: Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Färdighetskontroll.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Startar: Löpande. GK 5, 6, 7, 8, 9 och 10 fulltecknade. Kommande anmälningar får stå på väntelista till våren.
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäftet. Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD  bok med dvd + Arbetshäfte med Frågebatteri för koll av teorin.

Pris: 750kr + för icke medlem medlemsavgift

FK ALLM – FORTSÄTTNINGSKURS ALLMÄNLYDNAD OCH nos AKTIVERING

Mål: Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Målbeskrivning FK
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar + 3 studietimmar
FK 3-2019 startar 14 augusti. Kurskväll är onsdag. FK 4-2019 startar 12/9. Kurskväll torsdagar + någon/några helgdagar. Frågor: 070 823 09 99 Inki Sjösten.

Anmälningar fr o m nu sätts på väntelista och blir kallade om det blir något återbud.
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetsplanen. Praktisk träning enligt målbeskrivningen som finns i arbetsplanen.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok med dvd + Arbetshäfte med Frågebatteri för koll av teorin

Pris: 750kr

AKTIV MED HUND –  prova på och ha roligt med hunden

Mål: Träna olika saker med hunden under ordnade former - förbättra allmänlydnaden och prova på spår, rallylydnad och agility.
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar + 3 studietimmar
Startar: Höstens Aktiv med hund startar 3/9. Kurskväll måndag. En plats kvar! Frågor: 0708 230999  Inki Sjösten

Kursinnehåll: Träffarna är planerade med två tillfällen vardera av spår/sök, rallylydnad och agility.
Kurslitteratur: Arbetshäfte Aktiv med Hund. ALLMÄNLYDNAD bok/dvd medtages.

Pris: 750kr

Brukskurs spår

Mål: Tävla i appellklass spår på sikt eller som aktivering i mån av plats
Förkunskaper: God allmänlydnad
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav . Vid många anmälda ekipage har tävlingsintresserade med renrasiga hundar företräde. (Man får inte tävla i bruks med blandras.)
Kurstid: 8 träffar + 4 studietimmar
Startar: Höstens spårkurs startar 3/9. Kurskväll torsdag. Kursen fulltecknad. Reservplats erbjuds. Frågor: 0708 230999 Inki Sjösten
Kursinnehåll: Grundläggande spårträning – personspår
Kurslitteratur: SPÅRHUNDEN med DVD och Arbetsplan  

Pris: 900kr 

TÄVLINGSKURS bruks lydnad: appellklass, lägre klass

Mål: Tävla - på sikt
Förkunskaper Brukslydnad appellklass: Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen
Förkunskaper Brukslydnad Lägre klass: Ha tävlat i appellklass
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar + 3 studietimmar
Startar: Frågor: 0708 230999 Inki Sjösten
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnadsord och moment. Regler.
Kurslitteratur: Häfte Brukslydnad Appellklass med dvd akl lydnad resp. Brukslydnad Lägre klass

Pris: 900kr

TÄVLINGSKURS LYDNAD: Startklass, klass 1

Mål: Tävla - på sikt
Förkunskaper Startklass: Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen
Förkunskaper Lydnad Klass 1: Ha startat officiellt i startklassen
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar + 3 studietimmar
Startar: Frågor 0708 230999 Inki Sjösten
Kurslitteratur: Häfte Lydnadstävling Startklass med dvd. Regelbok för klass 1.

Pris: 900kr

Agility grund

Mål: Agilitykunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad, eller liknande.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:Grundläggande hinder- och ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje
Krav: Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 700kr

Agility fortsättning

Mål: Kunna träna vidare på tävlingskurs och eventuellt ut och tävla i hopp- och agilityklass 1.
Förkunskaper: Att ha gått grundkurs agility
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Fortsatt hinder- och ordinlärning. Träning på kombinationer med inrikting på förarens byten.
Krav Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 700kr

Agility tävling

Mål: Att kunna ut och tävla i hopp- och agilityklass.
Förkunskaper: Att ha gått grund- och fortsättningskurs agility.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Träning på tävlingsbanor med fokus på förarens handling samt genomgång kring regler på tävling.
Krav Att kunna ha hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 700kr

Rallylydnad grund

Mål: Rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad eller liknande samt grundläggande krav.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
KursinnehållGrundläggande ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Krav: God allmänlydnad

Pris: 750kr

Rallylydnad fortsättning

MålFördjupad rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på avancerad kurs och tävling.
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad samt grundläggande krav.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren.  

Pris: 750kr

Specialsök

Mål: Tydligt intresse att leta efter vald doft, kunna hålla kortare fokus och intresse mot gömman.
Förkunskaper: God allmänlydnad
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: Start +5 träffar
Startar: Tors 10/10 18.30. Träffar enligt gruppens bestämmande. Frågor Helen Schütz 0702 06 18 30 . Adminstratör HuKom-Inki Sjösten 0708 23 09 99 .
Kursinnehåll: Sökhundens arbete, luktsinnet, föremålsintresse och belöning. Klicker info och användning. Inlärning av doftämne. Urvalsövningar. Sökövningar. Miljöträning grund, Läsa hund. Markeringsgrund. Info om tävlingsformer.
Kurslitteratur: Kompendium

Pris: 900kr Max antal deltagare är 5 ekipage.

Anmälan före 17/9 enligt anmälningsblankett som skickas till dem som är intresserade. Maila Inki Sjösten, så kommer anmälningsblanketten.

Träningsgrupp lydnad - med support

Mål: Tävla bruks eller lydnad - på sikt.
Förkunskaper: Gått brukslydnad/lydnadskurs eller motsvarande tidigare. Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar á 2-3 studietimmar.
Startar: Tis 17/9 kl 18.00.
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnad och moment. Regler.
Kurslitteratur: Häfte Brukslydnad Apellklass med dvd akl lydnad resp. Brukslydnad Lägre klass resp. Startklass. Regelbok.
Kurskväll/dag: Tisdagar kl (18)19-21.00 och/eller lör kl 11-13.

Frågor: före 10/9 till Inki Sjösten sms 0708 23 09 99 eller e-post Inki Sjösten

Max antal deltagare: 6 ekipage.

Pris: 450kr

Träningsgrupp lydnad - med support

Mål: Tävla bruks eller lydnad - på sikt.
Förkunskaper: Gått brukslydnad/lydnadskurs eller motsvarande tidigare. Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar á 2-3 studietimmar.
Startar: Tis 17/9 kl 18.00.
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnad och moment. Regler.
Kurslitteratur: Häfte Brukslydnad Apellklass med dvd akl lydnad resp. Brukslydnad Lägre klass resp. Startklass. Regelbok.
Kurskväll/dag: Tisdagar kl (18)19-21.00 och/eller lör kl 11-13.

Frågor: före 10/9 till Inki Sjösten sms 0708 23 09 99 eller e-post Inki Sjösten

Max antal deltagare: 6 ekipage.

Pris: 450kr