Kurser

Utbildning hos oss

Har du just skaffat hund och vill gå en allmänlydnadskurs, kanske sugen på att börja tävla eller gå våra fortsättningskurser? Hos oss hittar du bra kurser för alla nivåer och grenar

Allmänt kursupplägg

  • I alla kurser ingår ett kursmaterial med en arbetsplan för gemensam planering. Kursdeltagaren får därmed vetskap om kursens innehåll.
  • Alla kurser innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma kursmaterial och därmed blir kursernas genomförande likriktade.
  • Alla utbildningskontroller dokumenteras. Val av fortsättningskurs resp. tävlingskurs/aktivering sker i samråd med instruktören.
  • Kurser med fler än 5 deltagare har i regel två ledare – kan vara instruktör + ledare under utbildning.
  • Kurserna är planerade för 6 – 8 träffar inkl. startkväll med litteraturutlämning mm

Startbrev

Skickas ut några veckor före kursstart med information om kursstart och betalning.

Studiefrämjandet är vår samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi det demokratiska arbetssättet, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.

KURSSTART 2018

Grundkurser startar löpande när 10st anmälningar till kursen finns.
Fortsättningskurser startar vårterminen: 13 mars höstterminen: 5 september

Våra kurser

GK ALLM – GRUNDKURS ALLMÄNLYDNAD ”VALPKURS”

Mål: Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Färdighetskontroll.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar.
Startar: Löpande. Nästa grundkurs beräknas starta i jan/feb 2019, när 10 st anmält sig.
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäftet. Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD  bok med dvd + Arbetshäfte med Frågebatteri för koll av teorin.

Pris: 750kr + för icke medlem medlemsavgift

FK ALLM – FORTSÄTTNINGSKURS ALLMÄNLYDNAD OCH nos AKTIVERING

Mål: Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Målbeskrivning FK
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetsplanen. Praktisk träning enligt målbeskrivningen som finns i arbetsplanen.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok med dvd + Arbetshäfte med Frågebatteri för koll av teorin

Pris: 750kr

AKTIV MED HUND –  AKTIVERING OCH HA ROLIGT MED HUNDEN

Mål: Ha kul tillsammans med hunden under ordnade former – förbättra allmänlydnaden
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Träffarna är planerade med två tillfällen vardera av spår/sök, rallylydnad och agility.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok/dvd medtages + Arbetshäfte.

Pris: 750kr

Brukskurs spår

Mål: Tävla i appellklass på sikt eller ha eget mål 
Förkunskaper: God allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad i skogen. 
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav 
Kurstid: 8 träffar x 4 studietimmar    
Kursinnehåll: Grundläggande spårträning – personspår    
Kurslitteratur: SPÅRHUNDEN med DVD och Arbetsplan  

Pris: 900kr 

TÄVLINGSKURS LYDNAD – STARTKLASS OCH/ELLER APPELLKLASS

Mål: Tävling eller aktivering
Förkunskaper: : Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen
Krav: Hunden behöver uppfylla våra grundläggande krav
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnadsord och moment. Regler.
Kurslitteratur: Häfte Lydnadstävling Startklass med dvd 2017/Arbetshäfte Appellklass med dvd akl lydnad 2017

Pris: 900kr

Agility grund

Mål: Agilitykunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad, eller liknande.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:Grundläggande hinder- och ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje
Krav: Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 650kr

Agility fortsättning

Mål: Kunna träna vidare på tävlingskurs och eventuellt ut och tävla i hopp- och agilityklass 1.
Förkunskaper: Att ha gått grundkurs agility
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Fortsatt hinder- och ordinlärning. Träning på kombinationer med inrikting på förarens byten.
Krav Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 750kr

Agility tävling

Mål: Att kunna ut och tävla i hopp- och agilityklass.
Förkunskaper: Att ha gått grund- och fortsättningskurs agility.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Träning på tävlingsbanor med fokus på förarens handling samt genomgång kring regler på tävling.
Krav Att kunna ha hunden lös och ha god kontakt med föraren samt våra grundläggande krav.

Pris: 650kr

Rallylydnad grund

Mål: Rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad eller liknande samt grundläggande krav.
Kurstid: Uppstartsträff samt 6 träffar x 3 studietimmar
KursinnehållGrundläggande ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Krav: God allmänlydnad

Pris: 750kr

Rallylydnad fortsättning

MålFördjupad rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte på avancerad kurs och tävling.
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad samt grundläggande krav.
Kurstid: Uppstartsträff samt 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och ha god kontakt med föraren.  

Pris: 750kr