Kurser

Utbildning hos oss

Har du just skaffat hund och vill gå en allmänlydnadskurs, kanske sugen på att börja tävla eller gå våra fortsättningskurser? Hos oss hittar du bra kurser för alla nivåer och grenar. Allmänt kursupplägg
 • I alla kurser ingår ett kursmaterial. Kursdeltagaren får därmed vetskap om kursens innehåll samt får teoretiska kunskaper om hur man ska träna sin hund.
 • Alla kurser innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma kursmaterial och därmed blir kurserna likriktade.
 • Val av fortsättningskurs resp. tävlingskurs/aktivering sker i samråd med instruktören.
 • Kurser med fler än 5 deltagare har två ledare; kan vara instruktör + ledare under utbildning.
 • Kurserna är planerade för 6 – 8 träffar.
Studiefrämjandet är vår samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi det demokratiska arbetssätt, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.
Kalender >>
Vill du låna en bok? Läs här vilka böcker som finns i klubbens bibliotek >>

KURSER 2020 - Allmänt

   • Alla kurser presenteras här på hemsidan och på klubbens FB-sida.
   • Anmälan till alla kurser sker här på hemsidan!
   • För att gå kurs erfordras gällande medlemskap.
   • Startbrev skickas ut via e-post några veckor före kursstart med information om kursstart, tider, ledare och betalning.
   • Betalning sker till klubbens bg 5603-5231 eller swish 123 551 51 50. Kursnamn och ev. referensnr måste anges.
   • Krav för att gå kurs: Hunden behöver uppfylla klubbens grundläggande krav.
   • Frågor: 070 823 09 99 Inki Sjösten.

Våra kurser

ALLMÄNLYDNAD

Mål: Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Färdighetskontroll.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Startar: Löpande.

Kurs GK 7 och 8 - 2020  
Fullbokad start tors 20/8 sedan ons/tors varvat
Kurs GK 9 och 10 – 2020
Fullbokad start tors 27/8 kurskväll torsdagar
Kurs GK 11 – 2020
Kursdagar mån och ons varannan vecka. Platser kvar.

Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäftet. Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD bok med dvd + arbetshäfte med frågebatteri för koll av teorin.
Pris: 750 kr +  medlemsavgift

ALLMÄNLYDNAD FORTSÄTTNING - MED NOSAKTIVERING

Mål: Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren.
En allmänlydig hund enligt Målbeskrivning FK i arbetshäftet
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar 

För info om anmälningsläget - ring Inki Sjösten 070 823 09 99

Forts allmänlydnad 3
Start 2/9 
 (dagtid kl 10 - 12)

Forts allmänlydnad 4
Start 26/8  – (ons kvällar kl 18 - 20)

Kursinnehåll:
Teoretiska resonemang enligt arbetsplanen.
Praktisk träning enligt målbeskrivningen som finns i arbetsplanen.
Kurslitteratur: Medtages från grundkursen. ALLMÄNLYDNAD bok med dvd + arbetshäfte med frågebatteri
för koll av teorin.

Pris: 750 kr   

AKTIV MED HUND – PROVA PÅ OCH HA ROLIGT MED HUNDEN

Mål: Träna olika saker med hunden under ordnade former - förbättra allmänlydnaden och prova på spår, rallylydnad och agility.
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar

Startar: 10/8 2020 – måndagar kl 18 – 20. Fullbokad

Kursinnehåll: Träffarna är planerade med två tillfällen vardera av allmänlydnad, spår/sök, rallylydnad och agility. Anpassning till deltagarnas önskemål sker!
Kurslitteratur: Arbetshäfte Aktiv med Hund. ALLMÄNLYDNAD bok/dvd medtages.

Pris: 750 kr

SPÅRKURS/TRÄNINGSGRUPP - APPELLKLASS SPÅR

Mål: Tävla För Ronneby BK  i appellklass spår på sikt.
Förkunskaper: GK allmänlydnad.
Krav: Renrasig hund. Man får inte tävla i bruks med blandras.

Kurstid: 4 träffar x 4 studietimmar.
Varannan lördag kl 11 – 14.
Frågor: Inki Sjösten 070 823 09 99

Kursinnehåll: Grundläggande spårträning – personspår i skog.     
Kurslitteratur: SPÅRHUNDEN med dvd

Pris: 500 kr

TÄVLINGSLYDNAD/TRÄNINGSGRUPP  (BRUKS OCH/ELLER LYDNADSKLASS)

Mål: Tävla för Ronneby BK - på sikt
Förkunskaper: Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Krav: Renrasig hund för appellklass.             
Förkunskaper
Fortsättningskurs allmänlydnad eller motsvarande.

Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar.
Kurstid varannan lör kl 11 – 13.
Frågor: Inki Sjösten 070 823 09 99

Träningsgrupp Lydnad med support.   Kurslitteratur: Regelbok samt häften för Appellklass, Lägre klass resp. Startklass.

Pris: 500 kr

SPECIALSÖK - GRUNDUTBILDNING

Tävlingsinriktad utbildning
Att delta i SBK:s prov klass 1 i specialsök för Ronneby Brukshundklubb
Förkunskaper: God allmänlydnad 
Krav:
  Att kunna träna med hunden lös.
Kurstid: 8 träffar x 3
Kursstart: Söndagen den 13 september 2020 16 - 19
Söndagar kl 16 - 19

Kursen fullbokad. Anmäl till reservplats.

Kursinnehåll: Sökhundens arbete, luktsinnet, föremålsintresse och belöning.
Klicker info och användning.
Inlärning av doftämne.
Urvalsövningar.
Sökövningar.
Miljöträning grund, Läsa hund.
Markeringsgrund.
Info om tävlingsformer.
Kurslitteratur: Kompendium
Pris: 900 kr

Agility grund

Mål: Agilitykunskap för föraren samt kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och eventuellt tävling.
Förkunskaper: Grundkurs allmänlydnad eller liknande. Hunden ska vara över 1 år och färdigväxt.
Krav:
Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar. Man måste kunna träna med hunden lös. Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Grundläggande hinder- och ordinlärning. Lättare kombinationer med fokus på samarbete och glädje.
Start: v. 33 2020. Torsdagar.
Instruktörer:
Karin Loodin, Jenny Hjalmarsson och Julia Gummesson.
Kursen är fulltecknad.

Välkomna!

Pris: 700 kr

Agility fortsättning

Mål: Kunna träna vidare på tävlingskurs och eventuellt ut och tävla i hopp- och agilityklass
Förkunskaper: Att ha gått grundkurs agility.
Krav: Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar. Man måste kunna träna med hunden lös. Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Fortsatt hinder- och ordinlärning. Träning på kombinationer med inriktning på förarens byten.
Start: v. 34. Onsdagar.
Instruktör:
Ebba Månsson, medhjälpare Ernad Softic.

Välkomna!

Pris: 700 kr

Agility tävling

Mål: Att kunna ut och tävla i hopp- och agilityklass.
Förkunskaper: Att ha gått grund- och fortsättningskurs agility.
Krav: Hunden får inte vara aggressiv mot människor eller andra hundar.
Man måste kunna träna med hunden lös. Förare och hund måste ha god kontakt med varandra.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Träning på tävlingsbanor med fokus på förarens handling samt genomgång kring regler på tävling.
Start: v. 33 2020. Måndagar
Instruktör:
Eva Blomqvist

Välkomna!

Pris: 700 kr    

Rallylydnad Grundkurs

Ingen grundkurs kommer att
hållas hösten 2020
Rallylydnad fortsättning

Mål: Fördjupad rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte
på avancerad kurs och tävling.
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad eller motsvarande.
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och att förare och hund har god kontakt.  
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Kursstart: Måndagen den 24 augusti kl 18.00
Platser kvar

Pris: 750 kr

Rallylydnad fortsättning

Mål: Fördjupad rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte
på avancerad kurs och tävling.
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad eller motsvarande.
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och att förare och hund har god kontakt.  
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Kursstart: Måndagen den 24 augusti kl 18.00
Platser kvar

Pris: 750 kr

Rallylydnad fortsättning

Mål: Fördjupad rallylydnadskunskap för föraren. Samt kunna träna vidare med sikte
på avancerad kurs och tävling.
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad eller motsvarande.
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och att förare och hund har god kontakt.  
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Kursstart: Måndagen den 24 augusti kl 18.00
Platser kvar

Pris: 750 kr

Rallylydnad -  förberedande kurs för
avancerad och mästarklass

Mål: Fördjupad rallylydnadskunskap för föraren samt kunna träna vidare med sikte
på avancerad och mästarklass.
Förkunskaper: Grund- och fortsättningskurs rallylydnad.
Krav:  Att kunna träna med hunden lös och att förare och hund har god kontakt.  
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:  Förarens handling och fortsatt ordinlärning.  Fokus på samarbete och glädje.
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad
Kursstart: 19 augusti kl 18.00

Pris: 750 kr

 https://www.ronnebybrukshundklubb.se/anmal-dig-till-kurs?kurs=AKTIV MED

övriga kurser/träningsträffar

Övriga kurser och/eller träningsträffar presenteras här på hemsidan under kurser resp. träning när de erbjuds. Dessutom annonseras på klubbens fb sida. Och det blir när det finns efterfrågan och vi har hugade ledare.

Tisdagskvällar är allmän träningskväll.

Lördagsförmiddagar mellan kl. 10-12 träffas de som vill tävlingsträna lydnad
t ex med kommendering
eller
som vill ha hjälp att starta upp inlärning av nytt moment
eller
som vill ha hjälp med att komma ur en inlärningssvacka på något moment.