Klubbinfo

STYRELSE 2020

RollNamn
OrdförandeAnna Andersson
Vice ordförandeMarie Mattiasson
SekreterareAnn-Britt Magnusson
KassörRoland Sjösten
LedamotJessica Hultgren
LedamotJulia Gummesson
LedamotJosefine Ronnerhall
SuppleantErnad Softic
SuppleantMarie-Charlotte Alexandersson
RevisorElizabeth Olsson
RevisorThomas Göransson
Revisor suppleantFredrik Berg
Revisor suppleantLinda Olsson
Kommittén Funktionärsutveckling
HändelseTidAnordnare
Instruktörsutbildning allmänlydnadStart hösten 2020.Distriktet.
Instruktörsutbildning SpecialsökVåren 2020Distriktet
Ledarträff för certifierade ledare vår - inställd t v
Fredag 12 juni 2020RBK
Så kallad lördagsträning (tävlingslydnad) - kompetensutvecklingVår och höst 2020 kl 10 - 13RBK
Arbetsmöten/samråd med övriga kommittéer vid behovRBK
Start av träningsgrupper
Indikeras och anmäls via Inki Sjösten till Studiefrämjandet
RBK
Delaktig i "stormöte" om funktionärsplanering för 2020RBK
Träningstävlingar
planeras under vår och höst i samråd med TÄVS.
RBK

 

Verksamhetsöversikt för 2020
Styrelsemöte2020-01-06
Styrelsemöte2020-02-03
Årsmöte2020-02-15
Styrelsemöte2020-02-15 [konstituerande]
Styrelsemöte2020-03-09
Styrelsemöte2020-04-06
Medlemsmöte2020-04-14    Inställt
Medlemsmöte2020-09-08
Medlemsmöte2020-12-08
Hundägarutbildningskommittén
 
HändelseTidAnordnare
Rullande grundkursstarterMars-maj, augusti-november 2020RBK
Rullande fortsättningskurser allmänlydnadMars-maj, augusti-november 2020RBK
Kursstarter TK lydnad april 2020,
Aktiv med hund och spårkurs
30 mars 2020RBK
Specialsök grundutbildningStartar vår/höst 2020 RBK
Ledarträff höst14 november 2020 kl 9-13 (lördag) RBK
Tävlingskommittén
Möten 
2020-03-16Tävlingskommittémöte angående 7 / 4
2020-04-27Tävlingskommittémöte angående 17 /5
2020-07-13Tävlingskommittémöte angående 4/8
2020-08-17Tävlingskommittémöte angående 7-8/9
2020-09-21Tävlingskommittémöte angående 12/10
Tävlingar 
2020-04-04Appellklass spår och sök  Inställd
2020-05-15Lydnadsklass Start - Klass 3 (DM) 
Inställd
2020-08-02Sökhundsgruppen - alla klasser
2020-09-05Spår Hkl och Ekl
2020-09-06Spår Lkl och Ekl
2020-10-10Lydnadsklass Start - Klass 3
Kommittén konferens

Under hösten - Datum bestäms på styrelsemöte. 

Städdagar

Meddelas via direktmail/SMS och på hemsidan

Agilitykommittén
Grundkurs startar:2020 vår
Fortsättningskurs startar:2020 vår
Tävlingskurs startar:2020 vår
  
Officiell tävling:2020-05-30

Kommittémöten 2020:
Bestäms efter hand och extra träffar inför tävling

Rallylydnadskommittén
Tävling 2020-05-10  Inställd  / 2020-08-16
Rallydag Datum efter önskemål
Grundkurs startar 2020-05-06
Fortsättningskurs startar 2020-05-06
Kommittémöte 2020-02-29
Kommittémöte 2020-04-20

Övriga kommittémöten: Sker i anslutning till tävling och inspirationsdag
ca 3 veckor före utsatt tävlingsdag/inspirationsdag

Tema Kommitteén

Kommer att ingå i Marknadsföringskommittén.

Mentalkommittén

MH2020-03-29Uppfödar-MH
MH2020-05-07Kvälls-MH
MH2020-05-08Kvälls-MH
MH2020-10-03 
MT2020-05-02 
MT2020-09-26 

Möten 2020:
Ett funktionärsmöte i januari för genomgång av förändringar av bana samt bestämmelser.
Möte tre veckor innan varje MH och MT samt ett planeringsmöte i november.