Klubbinfo

STYRELSE 2020

Roll Namn
Ordförande Anna Andersson
Vice ordförande Marie Mattiasson
Sekreterare Ann-Britt Magnusson
Kassör Roland Sjösten
Ledamot Jessica Hultgren
Ledamot Julia Gummesson
Ledamot Josefine Ronnerhall
Suppleant Ernad Softic
Suppleant Marie-Charlotte Alexandersson
Revisor Elizabeth Olsson
Revisor Thomas Göransson
Revisor suppleant Fredrik Berg
Revisor suppleant Linda Olsson
   
Valberedning Anette Robertsson, sammankallande
  Ann Palmlund
  Amanda Kullberg
Kommittén Funktionärsutveckling
HändelseTidAnordnare
Instruktörsutbildning allmänlydnadStart hösten 2020.Distriktet.
Instruktörsutbildning SpecialsökVåren 2020Distriktet
Ledarträff för certifierade ledare vår - inställd t v
Fredag 12 juni 2020RBK
Så kallad lördagsträning (tävlingslydnad) - kompetensutvecklingVår och höst 2020 kl 10 - 13RBK
Arbetsmöten/samråd med övriga kommittéer vid behovRBK
Start av träningsgrupper
Indikeras och anmäls via Inki Sjösten till Studiefrämjandet
RBK
Delaktig i "stormöte" om funktionärsplanering för 2020RBK
Träningstävlingar
planeras under vår och höst i samråd med TÄVS.
RBK

 

Verksamhetsöversikt för 2020
Styrelsemöte2020-01-06
Styrelsemöte2020-02-03
Årsmöte2020-02-15
Styrelsemöte2020-02-15 [konstituerande]
Styrelsemöte2020-03-09
Styrelsemöte2020-04-06
Medlemsmöte2020-04-14    Inställt
Medlemsmöte2020-09-08
Medlemsmöte2020-12-08
Hundägarutbildningskommittén
 
HändelseTidAnordnare
Rullande grundkursstarterMars-maj, augusti-november 2020RBK
Rullande fortsättningskurser allmänlydnadMars-maj, augusti-november 2020RBK
Kursstarter TK lydnad april 2020,
Aktiv med hund och spårkurs
30 mars 2020RBK
Specialsök grundutbildningStartar vår/höst 2020 RBK
Ledarträff höst14 november 2020 kl 9-13 (lördag) RBK
Tävlingskommittén
Möten 
2020-03-16Tävlingskommittémöte angående 7 / 4
2020-04-27Tävlingskommittémöte angående 17 /5
2020-07-13Tävlingskommittémöte angående 4/8
2020-08-17Tävlingskommittémöte angående 7-8/9
2020-09-21Tävlingskommittémöte angående 12/10
Tävlingar 
2020-04-04Appellklass spår och sök  Inställd
2020-05-15Lydnadsklass Start - Klass 3 (DM) 
Inställd
2020-08-02Sökhundsgruppen - alla klasser
2020-09-05Spår Hkl och Ekl
2020-09-06Spår Lkl och Ekl
2020-10-10Lydnadsklass Start - Klass 3
Kommittén konferens

Under hösten - Datum bestäms på styrelsemöte. 

Städdagar

Meddelas via direktmail/SMS och på hemsidan

Agilitykommittén
Grundkurs startar:2020 vår
Fortsättningskurs startar:2020 vår
Tävlingskurs startar:2020 vår
  
Officiell tävling:2020-05-30

Kommittémöten 2020:
Bestäms efter hand och extra träffar inför tävling

Rallylydnadskommittén
Tävling 2020-05-10  Inställd  / 2020-08-16
Rallydag Datum efter önskemål
Grundkurs startar 2020-05-06
Fortsättningskurs startar 2020-05-06
Kommittémöte 2020-02-29
Kommittémöte 2020-04-20

Övriga kommittémöten: Sker i anslutning till tävling och inspirationsdag
ca 3 veckor före utsatt tävlingsdag/inspirationsdag

Tema Kommitteén

Kommer att ingå i Marknadsföringskommittén.

Mentalkommittén

MH2020-03-29Uppfödar-MH
MH2020-05-07Kvälls-MH
MH2020-05-08Kvälls-MH
MH2020-10-03 
MT2020-05-02 
MT2020-09-26 

Möten 2020:
Ett funktionärsmöte i januari för genomgång av förändringar av bana samt bestämmelser.
Möte tre veckor innan varje MH och MT samt ett planeringsmöte i november.