Kalender

MEDLEMSTRÄFFAR

STÄDKVÄLL
Vi städar på klubbområdet från kl 17:30
Välkommen – ta gärna med räfsa!
Korvgrillning efter väl utfört jobb!

KLUBBMÖTE VIA ZOOM
Tisdagen den 13 april 2021 kl 19.00
Anmäl enligt kallelse, som är utskickad via mail.

KURSER
OBS! Deltagarna samlas ute och blir kontaktade av instruktören

Rally grundkurs 1-2021 och 2-2021
Start onsdagen den 7 april kl 18:00

Aktiv med hund
Start måndagen den 12 april kl 18:00

Fortsättningskurs 3-2021
OBS Ändring!
Start tisdagen den 13 april kl 18.00

Agility tävling – kurs
Start måndagen den 12 april kl 18:00

Grundkurs 7-2021
Start måndagen den 12 april kl 18.00

Agility fortsättning
Start onsdagen den 14 april 2021 kl 18:00

Agility grund
Start torsdagen den 15 april kl 18:00

Grundkurs 8-2021
Start onsdagen den 21 april kl 18.00

TÄVLINGAR

Akl spår, sök 
Lydnad start, 1-3

Träningstävling i brukslydnad
9/5 kl 10.00-14.00
Inbjudningar_tävlingar_TK_2021 >>

Träningstävling startklass
Den 18/5 från kl 17.00
Inbjudningar_tävlingar_TK_2021 >>

Sök Lkl, Hkl, Ekl
Rapport Lkl, Hkl, Ekl

Spår EKL

Spår Hkl, Lkl

Lydnad Start

Lydnad Start, klass 1-3

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR
Tävlingskommittén

Funktionärsträff för
auktoriserade funktionärer
Kl 19.00

Träff för övriga funktionärer
kl 19.00

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR

HundägarUtbildningsKommittén
FunktionärsUtvecklingsKommittén

Ledarträff för alla klubbens auktoriserade funktionärer ”grillkväll”
Den 11 juni kl 18 – 21 på klubben

Ledarträff för funktionärer inom Hundägarutbildningen
Den 13 november kl 9 – 13 på klubben


MH – MT

MH
6 maj

MH
7 maj

MT
22 maj

MH
25 september

MT
25 september