Kalender

KURSER

Grundkurs agility
Start den 18 augusti

6 tillfällen

Fortsättningskurs agility
Start den 19 augusti
6 tillfällen

Rallylydnad fortsättning
Start den 25 augusti 
kl 18.00
8 tillfällen

Grundutbildning specialsök
Start tors 2 september
Kl 18.00

Fortsatt utbildning specialsök
Start tors 16 september
Kl 18.00

TÄVLINGAR

Appellklass spår och sök

Sök Lkl, Hkl, Ekl
Rapport Lkl, Hkl, Ekl

Rallylydnad officiell 210821
Mästar- och fortsättningsklasser dubbel
Start: 9.00 för grupperna A
Kansliet öppnar 8.00

Inbjudan 210821 >>

Vägbeskrivning till klubben >>

Spår EKL

Spår Hkl, Lkl

Lydnad Start

Lydnad Start, klass 1-3

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR

HundägarUtbildningsKommittén
FunktionärsUtvecklingsKommittén

Ledarträff för funktionärer inom Hundägarutbildningen
Den 13 november kl 9 – 13 på klubben


MH - MT

Uppfödar MH
19 september

MT
25 september

MH
9 oktober

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR
Tävlingskommittén