Kalender

TÄVLINGAR
Samtliga tävlingar är preliminära eftersom vi inte vet hur corona-pandemin utvecklar sig.

Akl spår, sök 
Lydnad start, 1-3

Plats:
Klubbstugan

Sök Lkl, Hkl, Ekl
Rapport Lkl, Hkl, Ekl

Plats:
Klubbstugan

Spår EKL

Plats:
Klubbstugan

Spår Hkl, Lkl

Plats:
Klubbstugan

Lydnad Start

Plats:
Klubbstugan

Lydnad Start, klass 1-3

Plats:
Klubbstugan

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR
Tävlingskommittén
Samtliga tider är preliminära.

Funktionärsträff för
auktoriserade funktionärer
Kl 19.00

Plats:
Klubbstugan

Träff för övriga funktionärer
kl 19.00

Plats:
Klubbstugan