Kalender

Start Grundkurs 10 (valpkurs)
Torsdagen den 3 juni

Kl 18:00
Vi ses på parkeringen vid bilarna för uppstart av kvällen.

Onsdag 9/6   18:00
Söndag 20/6 18:00
Onsdag 23/6 18:00
Onsdag 30/6 18:00
Onsdag 7/7   18:00
Söndag 11/7 18:00
Onsdag 14/7 18:00

Start Grundkurs 11
Onsdagen den 30 juni
Kl 18:00

Grundutbildning specialsök
Start tors 2 september
Kl 18.00

Fortsatt utbildning specialsök
Start tors 16 september
Kl 18.00

TÄVLINGAR

Sök Lkl, Hkl, Ekl
Rapport Lkl, Hkl, Ekl

Spår EKL

Spår Hkl, Lkl

Lydnad Start

Lydnad Start, klass 1-3

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR

HundägarUtbildningsKommittén
FunktionärsUtvecklingsKommittén

Ledarträff för funktionärer inom Hundägarutbildningen
Den 13 november kl 9 – 13 på klubben


MH - MT

MH
25 september

MT
25 september

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR
Tävlingskommittén