Funktionärsutvecklingskommittén

Vår kommitté består av

Inke Sjösten       I samråd med klubbens olika kommittéer.
070 823 09 99    inki.sjosten@outlook.com

Anna Andersson anna.andersson@rss-ab.se

Kommitténs uppdrag är att ombesörja klubbens vidareutbildning för befintliga funktionärer samt utbilda nya funktionärer.

Är du intresserad av att bli funktionär i klubben?
Kontakta Inki eller Anna!

På bilden ser du nyutbildade tävlingssekreterare 2020.